Znajdź w serwisie

.

Dyskusyjny Klub Książki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 11.00 - 19.00
Sobota   (I i III m-ca) 10.00 - 15.00 

Z naszej galerii

p004.jpg

w.bibliotece.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Biblioteka Narodowa

NPRC 2021-2025

Historia Biblioteki

Zorganizowanie biblioteki ogólnej, miejskiej pod fachowym kierownictwem należy zaliczyć do palących potrzeb naszego miasta. Najbliższa czytelnikom jest książka, która odpowiada jego potrzebom duchowym. Przy propagowaniu czytelnictwa trzeba wprowadzić umiejętność wyboru książek i wiązać czytelnictwo z zajęciami, rozrywkami i zainteresowaniami społeczeństwa. Temu może odpowiadać Biblioteka ogólna miejska, kierowana przez odpowiednie siły bibliotekarskie. ( dr Grzegorz Nowakowski, Jan Komosiński. Przyczynek do Dziejów m. Błonia. Wyd. 1930 r.)


Podobna do wymarzonej przez tych światłych obywateli naszego miasta Biblioteka powstała w 1950 roku i rozwija się do dnia dzisiejszego. Inicjatorem, organizatorem i pierwszym kierownikiem był nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 pan Piotr Pniewski. Funkcję tę pełnił do 1965 roku. W pierwszych latach działalności, praca w bibliotece skupiała się głównie na gromadzeniu i udostępnianiu książek. Z roku na rok poszerzała o­na swój księgozbiór i wzbogacała go o coraz to cenniejsze pozycje. Wzrastała również prenumerata czasopism. Wówczas Biblioteka bezpośrednio podlegała Powiatowej Bibliotece Publicznej, a jej pełna nazwa brzmiała Miejska Biblioteka Publiczna w Błoniu.
W styczniu 1965 roku funkcję dyrektora Biblioteki objęła pani Halina Nowakowska i pełniła ją nieprzerwanie przez 26 lat, bo do 1991 roku.


Rok 1975 rozpoczął nowy okres w działalności Biblioteki, która w wyniku reformy administracyjnej kraju została włączona do sieci bibliotek publicznych podlegających pod Bibliotekę Publiczną miasta stołecznego Warszawy.
W 1991 roku na mocy Ustawy o samorządzie gminnym Biblioteka uzyskała status samorządowej instytucji kultury, finansowanej z budżetu miasta. Nastąpiła wówczas zmiana nazwy Biblioteki z dotychczasowej - Miejska Biblioteka Publiczna - na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Błonie.


Biblioteka rozszerzyła zasięg swojego działania, stając się główną placówką koordynującą i sprawującą opiekę administracyjną nad podległymi filiami: w Górnej Wsi (1983 rok), w Passie (1985 rok), w Radzikowie (1985 rok) oraz w Bieniewicach (1986 rok). Ukształtowana w tych latach sieć biblioteczna przetrwała do dnia dzisiejszego.


W marcu 1991 roku dyrektorem biblioteki zostaje pani Wiesława Pokora. Funkcję tę pełni do kwietnia 2007 roku tj. do chwili odejścia na emeryturę, a nowym dyrektorem zostaje mianowana Beata Włudarzewska.


Obecnie trwają prace nad komputeryzacją biblioteki. Do bazy danych systemu SOWA 2, na który składają się dane katalogowe księgozbioru, księga inwentarzowa, ewidencja wypożyczeń i rejestr czytelników- wprowadzono 3000 woluminów. Pełna komputeryzacja księgozbioru ułatwi czytelnikowi korzystanie z zasobów bibliotecznych, pracownikom wzbogaci warsztat pracy i niewątpliwie sprawi, że stanie się o­na nowoczesną i atrakcyjną placówką na miarę XXI wieku.